31-05-2020 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 31-05-2020 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β Εωθ Ι΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top