31-05-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ.Β΄ Εωθ. Ι΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 31-05-2020 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!! Οι ακολουθίες σε pdf & mel των καθημερινών Μαίου 2020 έχουν αναρτηθεί Εδώ
 

Attachments

Top