31-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Γ΄ των Νηστειών Ήχος γ΄ Εωθ. ια΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της31-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Γ΄ των Νηστειών Ήχος γ΄ Εωθ. ια΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top