30-12-2018 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν. Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 30-12-2018 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν. Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

 • 30-12-2018 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ .pdf
  211.7 KB · Views: 22
 • 30-12-2018 Όρθρος Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.pdf
  360.2 KB · Views: 63
 • 30-12-2018 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ .docx
  100.2 KB · Views: 14
 • 30-12-2018 Όρθρος Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.docx
  122.3 KB · Views: 26
Back
Top