30-12-2018 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν. Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 30-12-2018 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν. Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top