30. Δοξαστικό Αγ. Αποστόλων « Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων»

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
Από το δοξαστικό Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων της εορτής που πέρασε:

...προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν· μυστικῶς οὖν κροτήσαντες, τούτοις προσείπωμεν· Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἐν σκότει, τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες· Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε...

...προξενοῦσα πᾶσι σωτηρίαν ἡμῖν· μυστικῶς οὖν κροτήσαντες, τούτοις προσείπωμεν· Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἒν σκότει, τοῦ νοητοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ἀστράπτουσαι. Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε...

Με βάση παλαιά μουσικά χειρόγραφα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«προξενοῦσα πᾶσι σωτηρίαν ἡμῖν...τοῦ νοητοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ἀστράπτουσαι» (χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 (καί) μηναῖο Ἰουνίου ια’ αἰ. φ. 119r).

«προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν...τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες» (Δοξαστάρια Πέτρου λαμπαδαρίου ἔκδ. 1820 σ. 200, Ἰακώβου πρωτοψάλτου τ. 2 ἔκδ. 1836 σσ. 49, 50, μηναῖο Ἰουνίου ἔκδ. 1820 σ. 132).
 
Top