3 σειρές Λειτουργικών & Άξιον εστί σε βαρύ εναρμόνιο του Τίμου Σακελλαρίου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Εδώ υπάρχουν τα λειτουργικά του, με την αρχή του Άξιον εστί.
Επειδή δε τα λειτουργικά αυτά, όπως αναφέρεται εκεί, είναι κατά πάσα πιθανότητα τα ίδια του Τίμου Σακελλαρίου, με ελάχιστες διαφορές, μπορείς εκεί να δεις και το Άξιον εστί. Αλλιώς, ο Β. Κιαμηλίδης που ανέβασε τα πρώτα λειτουργικά, ίσως μπορεί να συμπληρώσει και το Άξιον εστί.
 
Top