29. Τρίτο ιδιόμελον και δοξαστικόν αποστίχων

Μάλλον δεν έπρεπε να το γράψω εδώ, αλλά δυστυχώς χάθηκα μέσα στο αχανές ψαλτολογιον. Αν κρίνουν οι συντονιστές, ας το μεταφέρουν αλλού.
Ο Πρίγγος και η Μουσική Κυψέλη (και φαντάζομαι οι πλείστοι συνθέτες πλην του π. Κων. Παπαγιάννη) έχουν στο τρίτο ιδιόμελο του εσπερινου των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου ''εκ της αγνοίας επανήγαγον". Το μηναίον όμως έχει "εκ της αγνοίας εις την θείαν γνώσιν επανήγαγον". Το πρόσεξα κι εγώ χθες, όταν έψαλα χωρίς μουσικό κείμενο.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ;41095 said:
Μάλλον δεν έπρεπε να το γράψω εδώ, αλλά δυστυχώς χάθηκα μέσα στο αχανές ψαλτολογιον. Αν κρίνουν οι συντονιστές, ας το μεταφέρουν αλλού.
Ο Πρίγγος και η Μουσική Κυψέλη (και φαντάζομαι οι πλείστοι συνθέτες πλην του π. Κων. Παπαγιάννη) έχουν στο τρίτο ιδιόμελο του εσπερινου των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου ''εκ της αγνοίας επανήγαγον". Το μηναίον όμως έχει "εκ της αγνοίας εις την θείαν γνώσιν επανήγαγον". Το πρόσεξα κι εγώ χθες, όταν έψαλα χωρίς μουσικό κείμενο.

Άραγε αναφέρεστε και στην πρόσφατη επανέκδοση του Δοξασταρίου του Άρχοντος Πρίγγου; Κι από κει ( ως ''διορθωμένη έκδοση'' παρουσιάζεται)) απουσιάζει η φράση εις την θείαν γνώσιν;

Υγ Παρατηρώ δυστυχώς περαιτέρω αβλεψία στο ακόλουθο σε σχέση με τον ήχο: http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/Texts/Mousiki_kipseli/111_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%86%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82.%20%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf Αναρωτιέμαι αν η φράση πρώτος εστι και δεύτερος είναι που προκάλεσε την ολοφάνερη σύγχυση...
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἡ φράση λείπει καὶ ἀπὸ τὶς πηγὲς ποὺ ἔχω (χφ. Μ. Λαύρας 45 (καί) μηναῖα ια' αἰ. φ. 118v, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1 σ. 999 καὶ μηναῖον ἔκδ. 1843 σ. 113).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Last edited:
Δηλαδή, εάν έχω καταλάβει καλώς, οι όποιες διορθώσεις στα νέα μηναία δεν γίνονται μέσω αντιπαραβολής χειρογράφων; Στην περίπτωσή μας ποιο είναι το σωστό; Ο γεραρός π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης τι έχει στο Δοξαστάριόν του;

Υ.Γ. 1 Έχω εις χείρας μου ένα συνέκδημο, ο οποίος βρίθει βέβαια λαθών, ο οποίος εξεδόθη για πρώτη φορά μάλλον το 1981 - από τότε ξεκινούν τα πασχάλια. Δεν αποκλείεται βέβαια να πρωτοεξεδόθη και παλαιότερα. Στο τρίτο ιδιόμελο η επίμαχη φράση έχει "εκ της αγνοίας εις την θείαν γνώσιν επανήγαγον".
2 Και η παραπομπή στα κείμενα του π. Leo έχει ''εις την θείαν γνώσιν''.
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Δηλαδή, εάν έχω καταλάβει καλώς, οι όποιες διορθώσεις στα νέα μηναία δεν γίνονται μέσω αντιπαραβολής χειρογράφων;

Πολύ πολύ πονεμένη ιστορία, περισσότερο κι από τις εκδοτικές περιπέτειες των έργων του Μεγίστου Άρχοντος Πρίγγου και όχι μόνο...

Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ο γεραρός π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης τι έχει στο Δοξαστάριόν του;
Ὅ, τι ἔχει καί τό Μηναῖον τῆς Ἀ.Δ., ἤ ὄντως, ἐπειδή ἀσχολεῖται καί μέ χειρόγραφα, τό ἔχει ἐντοπίσει. Κανείς δέν λέει, ὅτι δέν εἶναι σωστό. Καί μάλιστα ἀναμένομεν νεωτέρας πληροφορίας περί τῆς προελεύσεως τῆς (καλῶς γενομένης προφανῶς) διορθώσεως/συμπληρώσεως. Ἀλλά καί χωρίς αὐτήν τήν συμπλήρωση τό νόημα εἶναι ἐπαρκές.


ΥΓ. Κι ἕνα παμπάλαιο «Ἀνθολόγιον» πού ἔχω (ἐκδόσεως Βενετίας μᾶλλον –στό ὁποῖον ἔχω καί πάλιν ἀναφερθεῖ–) λείπει αὐτή ἡ φράση.


 
Συγχωρέστε με, ἀλλὰ μὲ τὸ νέο ψαλτολόγιον δὲν ξέρω πῶς νὰ ἀνοίγω νέο θέμα. Στὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὰ νέα μηναῖα τῆς Α.Δ., πῶς ἔχει ἡ στίξη στὴν φράση "διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, βοῶντες πρὸς αὐτούς·" Ἡ τελεία εἶναι στὸ "χορεύουσα" ἢ στὸ "ὕμνοις";
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Συγχωρέστε με, ἀλλὰ μὲ τὸ νέο ψαλτολόγιον δὲν ξέρω πῶς νὰ ἀνοίγω νέο θέμα. Στὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὰ νέα μηναῖα τῆς Α.Δ., πῶς ἔχει ἡ στίξη στὴν φράση "διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, βοῶντες πρὸς αὐτούς·" Ἡ τελεία εἶναι στὸ "χορεύουσα" ἢ στὸ "ὕμνοις";
Αφού πρόκειται για συνέχεια του προηγουμένου δεν ανοίγουμε άλλο θέμα, απλά συμπλήρωσα τον τίτλο.

Στὰ νέα μηναῖα τῆς Α.Δ. (δέν γνωρίζω ἀπό ποίας ἐκδόσεως καί μετά) τό κείμενο ἔχει οὕτως:

Ἑορτὴ χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων, καὶ κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου· διὸ καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν φαιδρῶς τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, λέγοντες· Χαῖρε, Πέτρε Ἀπόστολε, καὶ γνήσιε φίλε, τοῦ σοῦ διδασκάλου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε, Παῦλε παμφίλτατε, καὶ κήρυξ τῆς πίστεως, καὶ διδάσκαλε τῆς οἰκουμένης. Ὡς ἔχον παῤῥησίαν, ζεῦγος ἁγιόλεκτον, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Στίς παλαιότερες ἐκδόσεις καί στό διαφορετικό κείμενο (διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, βοῶντες πρὸς αὐτούς·) ἡ στίξη εἶναι στὸ "χορεύουσα"
Πρβλ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«...ἐκ τῆς ἀγνοίας ἐπανήγαγον...»

(χφφ. μηναῖα Μ. Λαύρας Δ-45 ια’ αἰ. φ. 118v, Paris. gr. 245 ιγ' αἰ. σ. 127, 262 στιχηράριο τέλη ιγ' αἰ.-ἀρχές ιδ' αἰ. φ. 146v, 265 στιχηράριο ιδ' αἰ. φ. 126v, 1566 μηναῖα ιδ' αἰ. φ. 184v, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1 σ. 999 καὶ Μηναῖον Ἰουνίου ἔκδ. 1843 σ. 113).
 
Top