28-02-2021 Κυριακή του Ασώτου (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 28-02-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής του Ασώτου Ηχος πλ.α΄ Εωθ. ε΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Φεβρουαρίου Μαρτίου & Απριλίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

Top