28. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Πελεκητῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὰ στιχηρὰ προσόμοια καὶ τὸ κάθισμα τοῦ ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Πελεκητῆς συμπίπτουν μὲ αὐτὰ τοῦ ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Δαλμάτων στὶς 6 Ἰουνίου.
 
Top