27. Μουσικὰ Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος

#1
μηπως υπαρχουν σε μουσικα τα δοξαστικα του αγιου νεστορος και το απολυτικιο του?αν τα εχει κανενας ας τα στειλει.ευχαριστω πολυ.
 
#2
Ἐὰν ἡ ἀκολουθία εἶναι αὐτὴ ποὺ ὑπάρχει στὴν ἱστοσελίδα τοῦ π. Leo, τότε τὸ μόνο δοξαστικό εἶναι τὸ ἑξῆς: "Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα, ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Δημήτριε βοᾷ σοι, θεράπον Χριστοῦ, καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ ἐλλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν δούλων σου". Τὸ δοξαστικὸ αὐτὸ εὑρίσκεται στὴν σ. 94 τοῦ παλαιοῦ δοξασταρίου τοῦ πρίγγου. Ἁπλῶς ἐκεῖ ποὺ ἀναγράφεται ἡ λ. Γεώργιε, πρέπει νὰ ψαλεῖ τὸ "Δημήτριε".
Ἀπολυτίκια
Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα... Ἦχος δ'

Ταχὺ προκατάλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
 
Last edited:
Top