27η Οκτωβρίου σε Κυριακή

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Τα βοηθήματα τυπικοῦ τῆς ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Νέστορος ἂν συμπέσει Κυριακὴ διαφοροποιοῦνται. Ἡ ΕΟΠ στηριζόμενη σὲ αὐτὴν στὴν παράγραφο τοῦ ΤΜΕ ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἑν Κυριακῇ Annotation 2019-10-28 121722.png
δὲν ἀναφέρει πλέον τίποτε τοῦ Ἁγίου, οὔτε τὸ ἁπολυτίκιον στὴν Θεία Λειτουργία.

Τὰ Δίπτυχα ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια λογική, προσθέτοντας ὅμως τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεία Λειτουργία.

Τὸ Σύστημα Τυπικοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη, προβλέπει 3 κανόνες (Ἀναστάσιμο - Ἁγίων Δημητρίου καὶ Νέστορος), στοὺς δὲ Αἴνους 4 ἀναστάσιμα καὶ 4 τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στὴν δὲ Θεία Λειτουργία πέραν τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου, στοὺς Μακαρισμοὺς προβλέπει καὶ 4 ἐκ τῆς ΣΤ΄ ᾨδῆς τοῦ Ἁγίου Νέστορος.

Πέραν λοιπὸν τῆς ἀπορίας γιατί αὐτὲς οἱ μεγάλες διαφοροποιήσεις, προκύπτει γιὰ μένα καὶ ἕνα ἀκόμη. Γιατί ἂν καὶ ἑορτάσιμος (ἂν ἐξαιρέσουμε ὅτι δὲν ἔχει μικρὸ ἑσπερινὸ) ἡ ἁκολουθία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δὲν ἀντιμετωπίζεται τὶς Κυριακὲς ὡς τέτοια ἀπὸ τὸ ΤΜΕ, ἐνῶ στὸ τυπικὸ τοῦ μηναίου δὲν παρατηρεῖται κάτι τέτοιο;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Ὁ Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανὸς τὸ 1843 πρόσθεσε τὰ ἀπόστιχα τοῦ ὄρθρου τῆς 27ης Ὀκτωβρίου καὶ ἀπὸ τότε ἄρχισε τὸ μπέρδεμα. Κανονικὰ ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἀποδίδεται στὸν ἑσπερινό, ἐνῶ ὁ ὄρθρος τῆς 27ης Ὀκτωβρίου εἶναι ψιλῆς καθημερινῆς, χωρὶς κανένα τροπάριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν Κυριακὴ 26η Ὀκτωβρίου δὲν τὸ καταλαβαίνω.
 
Top