26-09-2021 Κυριακή ΙΔ΄ - Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 26-09-2021 Εσπερινός & Ορθρος ΙΔ΄Κυρ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ηχος πλ.α΄ ΄Εωθ. Γ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Αυγούστου & Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 26-09-2021 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf
  220.9 KB · Views: 8
 • 26-09-2021 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf
  337.2 KB · Views: 41
 • 26-09-2021 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.docx
  40.2 KB · Views: 18
 • 26-09-2021 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.docx
  52.4 KB · Views: 32
Top