26. Ἀπόστιχα Σεισμοῦ - Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι

αρσένιος

αρσένιος
Χαίρετε!
Μπορεῖ κάποιος νά δώση νεοελληνική ἀπόδοση τῆς φράσης: "ἐν δὲ τῷ μεσιτεύοντι σημείῳ τοῦ κήτους, τὴν διά του Ἰωνᾶ ἀνάστασιν, ἡ μετάνοια παρακαλεῖ"; Εἶναι ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγ. Δημητρίου, τό γ' ἀπόστιχο τοῦ ἑσπερινοῦ. Εὐχαριστῶ!
 
Ποίημα Συμεὼν τοῦ θαυμαστορείτου
«Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι, τὴν διὰ τῆς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς κατάχωσιν ἤκουον· ἐν δὲ τῷ μεσιτεύοντι σημείῳ τοῦ κήτους, τὴν διά τοῦ Ἰωνᾶ ἀνάστασιν, ἡ μετάνοια παρακαλεῖ, ἀλλ' ὡς ἐκείνους, βοῇ λαοῦ σου μετὰ νηπίων καὶ κτηνῶν, οἰκτείρας προσεδέξω, καὶ ἡμᾶς παιδευομένους, διὰ τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, φεῖσαι καὶ ἐλέησον.»

Νινευίτες στα αμαρτήματα, άκουγαν (έδιναν προσοχή στο) το θάψιμο κάτω από το χώμα μέσω της απειλής του σεισμού, κι όπως, με το (θεΪκό) σημάδι του κήτους που μεσιτεύει μέσω του Ιωνά, η μετάνοια ζητά την ανάσταση, έτσι σαν εκείνους, (τους Νινευίτες) που με την κραυγή του λαού σου μαζί με νήπια και κτήνη, δέχθηκες την ικεσία τους επειδή τους λυπήθηκες, έτσι κι εμάς που βασανιζόμαστε, με την τριήμερη Ανάστασή σου, λυπήσου μας κι ελέησέ μας.

(βλ. και τον συγκλονιστικά επίκαιρο λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου)
Αρμοδιότεροι εμού οι φιλόλογοι μέλη του "Ψ" για περισσότερες διευκρινήσεις.
ΑΚ
 
Last edited:
Top