26. Ἀκολουθία Ὁσίου Ξενοφῶντος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Εἶναι πολύ συγκινητικός ὁ βίος καί ἡ πολιτεία μιᾶς ἁγιασμένης καί ἀγγελικῆς οἰκογενείας, ἤτοι τῶν συζύγων Ξενοφῶντος καί Μαρίας καί τῶν τέκνων τους Ἰωάννου καί Ἀρκαδίου, πού μπορεῖτε νά διαβάσετε στούς παρακάτω συνδέσμους:
http://antilaloiorthodoxias.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html
http://koinoniaagion.blogspot.com/2010/01/26.html
καί ἀπό ἐδῶ:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=2540

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μηναίου, βλέπω συμπλήρωση ἤ νέα ἀκολουθία ἐδῶ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.​
ς γενεὰ εὐλογητὴ τῷ Κυρίῳ, τῆς οὐρανίου ἠξιώθησαν δόξης, ἀσκητικῶς δοξάσαντες Χριστὸν ἐπὶ τῆς γῆς, Ξενοφῶν ὁ Ὅσιος, καὶ ἡ τούτου συμβία, σὺν τοῖς ἀριστεύσασιν, ἱεροῖς αὐτῶν τέκνοις· οὓς εὐφημοῦντες εἴπωμεν φαιδρῶς· χαίροις Ὁσίων, χορεία τετράριθμε.​
 
Last edited:

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2
Ευχαριστούμε πολύ π. Μάξιμε για τις πληροφορίες. Η Ακολουθία και παρακλήσεις.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#3
Επεξεργάστηκα την ακολουθία των εκδόσεων Παναγόπουλου και την παράκληση της μοναχής Ισιδώρας, από το προηγούμενο μήνυμα. Εκ παραδρομής, στο συναξάρι, υπάρχει και η μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος, του και κτήτορα της Ι.Μ στο Άγιο Όρος. Όποιος εκτυπώσει την ακολουθία, ας το σβήσει, γιατί είναι λάθος.
 

Attachments

Last edited:
Top