26. Σύναξις ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὸ μηναῖο Μαρτίου ἔκδ. Φῶς 1982 ἔχει ἀπόστιχα στὸν ἑσπερινό, τὰ ὁποῖα λείπουν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς διακονίας καὶ τὰ παλαίτυπα ἐκδ. 1569, 1740, 1789, 1852.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τά βλέπουμε ἐδῶ.
Εἶναι ὅμως τά ἀπόστιχα τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (βλ. ἐδῶ), πού ὑπάρχουν στό μηναῖο Ἀ. Δ., φαντάζομαι καί στά παλαίτυπα.

 
Last edited:
Top