25-08-2019 Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Εσπερινός, Όρθρος & Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 25-08-2019 Εσπερινός & Όρθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,

Attachments
 

Attachments

 • 25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.pdf
  193.3 KB · Views: 14
 • 25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.pdf
  349.3 KB · Views: 42
 • 25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.docx
  99.5 KB · Views: 2
 • 25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.docx
  123.4 KB · Views: 12
Top