25. Δοξαστικόν Αίνων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Περί τοῦ ἤχου τοῦ δοξαστικοῦ τῶν αἴνων τῆς Μνήμης τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (καί τῶν μελοποιήσεων) βλ. ἐδῶ.

 
Top