25. Δοξαστικόν Αίνων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Περί τοῦ ἤχου τοῦ δοξαστικοῦ τῶν αἴνων τῆς Μνήμης τῆς τρίτης Εὑρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (καί τῶν μελοποιήσεων) βλ. ἐδῶ.

 
Back
Top