24-11-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία ΚΓ΄ Κυριακής, Ηχος πλ.Β΄, Εωθ. Α΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου
της 24-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΚΓ΄ Κυρ. Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Α΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top