24-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. B΄ των Νηστειών Ήχος β΄ Εωθ. ι΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 24-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. B΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος β Εωθ. ι΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top