24. Ἑωθινὸ δοξαστικὸ Γενεσίου τοῦ Προδρόμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἀστὴρ ἀστέρων Πρόδρομος, στειρωτικῆς ἐκ νηδύος, ἐπὶ γῆς τίκτεται σήμερον, Ἰωάννης ὁ θεοπόθητος, καὶ Χριστοῦ ἐπιφαίνει τὴν αὐγὴν ἀνατολὴν τὴν ἐξ ὕψους, εἰς εὐθεῖαν πιστοῖς διάβασιν.

Εἶναι καταπληκτικὸ ἀπὸ πολλές πλευρές! Ἀς σχολιαστεῖ.

 
Top