24. Σε ποιο ήχο είναι το δοξαστικό της λιτής της ΚΔ' Ιουνίου; (Τὸν ἐν Προφήταις ὅρον)

GabrielCremeens

Music Director at St. George, Albuquerque, NM
Καλησπέρα σε όλους,

Έχω μια απορία για το δοξαστικό της λιτής "Τὸν ἐν Προφήταις ὅρον" (24 Ιουνίου, το Γενέσιον του Προδρόμου). Το μηναίο το έχει σε πλ. α', ενώ στη Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου, το κείμενο που βρήκα είναι σε σχέτο πρώτο.

Ξέρει κανείς ποιο είναι το σωστό;

-Γαβριήλ
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Καλησπέρα σε όλους,

Έχω μια απορία για το δοξαστικό της λιτής "Τὸν ἐν Προφήταις ὅρον" (24 Ιουνίου, το Γενέσιον του Προδρόμου). Το μηναίο το έχει σε πλ. α', ενώ στη Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου, το κείμενο που βρήκα είναι σε σχέτο πρώτο.

Ξέρει κανείς ποιο είναι το σωστό;

-Γαβριήλ

Ήχος α΄: Μηναία 1812, 1820. Δοξαστάριον Κηλτζανίδου 1882, Μουσική Κυψέλη Στεφάνου 1883.

Ήχος πλ. α΄: Μηναία 1783, 1843, 1852, 1863, 1889, Ρώμης 1900, Α.Δ. (μικρό μέγεθος), Ανθολόγιον Ph. Vitali 1738, Ανθολόγιον 1776, Πανθέκτη 1817, Μηνολόγιον τ.β΄1852, ΤΑΣ 14ου αι. (gr. 56 Βιβλ. Βουλγαρίας), 14ου αι. (Ms. Lesbiacus Leimonos 88), 15ου αι. (Ms. Lesb. Leim. 134), 1545, 1615, 1685, 1692, 2010. Δοξαστάριον Ιακώβου 1836, Δοξαστάριον Κων/νου Πρωτοψάλτου.

Εικάζω πως εκ παραδρομής και αντιγραφής σφάλματος στις ως άνω εκδόσεις των Μηναίων (1812, 1820) πέρασε ως α΄ ήχος, και οι Κηλτζανίδης και Στέφανος γράφοντας τα Δοξαστάρια έβλεπαν τις εσφαλμένες εκδόσεις. Η πληθώρα των αναφορών και η αρχαιότητα των πηγών αναφοράς του πλ. α΄ ήχου εν συγκρίσει με αυτές του α΄, ενισχύουν την υπόθεση, και κάνουν σαφές το ορθόν (πλ. α΄).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀνήκει στὸν πλ. α’ ἦχο

(χφφ. στιχηράρια ἁγ. Σάβα 610 ια’ αἰ. φ. 120r, Σινὰ 1219 ια’ αἰ. φ. 121r, ἁγ. Σάβα 361 τέλη ια’ αἰ. φ. 128v, Paris. gr. 242 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 115v, Messina gr. 110 ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 82r, Καρακάλλου 23 τέλη ιβ’-ἀρχὲς ιγ’ αἰ. φ. 86v, Μπενάκη ΤΑ 143 μηναῖα ιγ’ αἰ. φ. 77r, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 90v, Μεγ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 154v, ΤΑΣ κεφ. κδ’).
 
Top