23. Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (ἀνάμνησις τοῦ παρ᾿ αὐτῆς γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος)

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Η κάτωθι επιγράφεται ως εξής:

Ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου εἰς ἀνάμνησιν τοῦ παρ' Αὐτῆς γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν τῇ ἐν Πάρῳ Σεβασμίᾳ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας εἰς τοὺς 125 νέους τοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν εἰς θάνατον, ὅτε τούτους διέσωσε.
 

Attachments

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#2
Η κάτωθι επιγράφεται ως εξής:

Ψαλλομένη τῇ 23ῃ Ἰουλίου εἰς ἀνάμνησιν τοῦ παρ' Αὐτῆς γεγονότος ὑπερφυοῦς θαύματος ἐν τῇ ἐν Πάρῳ Σεβασμίᾳ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας εἰς τοὺς 125 νέους τοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν εἰς θάνατον, ὅτε τούτους διέσωσε.
Το παραπάνω αρχείο καθαρισμένο ...
 

Attachments

Top