22-10-2023 Κυριακή Κ΄ - ΣΤ΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 22-10-2023 Εσπερινός & Όρθρος Κ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄, Εωθ. Θ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2023 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

 • 22-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄.pdf
  247.8 KB · Views: 6
 • 22-10-2023 Όρθρος Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. θ΄.pdf
  371 KB · Views: 19
 • 22-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄.docx
  43.9 KB · Views: 3
 • 22-10-2023 Όρθρος Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. θ΄.docx
  56.1 KB · Views: 14
Top