22-08-2021 Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 22-08-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. μετά την Εορτή Ηχος πλ. δ΄ ΄Εωθ. Θ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Αυγούστου & Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 22-08-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.pdf
  268.7 KB · Views: 13
 • 22-08-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.pdf
  338 KB · Views: 31
 • 22-08-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.docx
  37.8 KB · Views: 11
 • 22-08-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.docx
  52.5 KB · Views: 20
Top