22-02-2020 Σάββατον προ των Απόκρεω (Ψυχοσάββατον)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 22-02-2020 Εσπερινός Παρασκευής και Όρθρος Ψυχών προ της Απόκρεω Ήχος β΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.​
 

Attachments

Top