22 Οκτωβρίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Καλός καί ἅγιος ὁ π. Λέων καί αὐτό πού μᾶς ἔχει προσφέρει μέ τήν ἱστοσελίδα του ἀπό πολλῶν ἐτῶν δέν ἔχει ὅμοιο.
Ὅταν ὅμως παραποιοῦνται τά λειτουργικά βιβλία, μᾶλλον ἐξ ἀγνοίας καί ὄχι ἠθελημένα, τότε δημιουργεῖται πρόβλημα διεξαγωγῆς τῶν ἀκολουθιῶν ἀπό ἐκείνους πού χρησιμοποιοῦν μόνον τήν ἠλεκτρονική ἔκδοση σέ εἰδικές καί δικαιολογημένες συνθῆκες.
Ἀφορμή παίρνω ἀπό τό κλείσιμο τῆς ἀκολουθίας τοῦ μηναίου τῆς 22ας Ὀκτωβρίου.
Τό μηναῖο μετά τούς αἴνους γράφει:
Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ Α´ Ὥρα,
Καὶ Ἀπόλυσις.
Ἐκεῖνος γράφει:
Μεγάλη Δοξολογία

Ἀπ᾿ τήν ἄλλη βέβαια πρέπει νά γνωρίζουμε τί σημαίνει αὐτό πού γράφει τό μηναῖο καί περισσότερο ὅταν αὐτή ἡ ἡμερομηνία συμπίπτει σέ Σάββατο, ὅπως φέτος.

Σημειωτέον ὅτι ἡ ἀκολουθία ἔχει σταυροθεοτοκία.

 

ABERKIOS

Μέλος
Κατά το αγιορείτικο τυπικό, τουλάχιστον στα όρια της μεγ.Λαύρας, και προφανώς και στο Διονυσίου, -γι΄αυτό και το λέει-, όταν υπάρχουν αίνοι έπεται πάντα μεγάλη δοξολογία.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Κατά το αγιορείτικο τυπικό, τουλάχιστον στα όρια της μεγ.Λαύρας, και προφανώς και στο Διονυσίου, -γι΄αυτό και το λέει-, όταν υπάρχουν αίνοι έπεται πάντα μεγάλη δοξολογία.

Ψυχοσάββατο, τί γίνεται;
Μεγάλη Εβδομάδα;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Κατά το αγιορείτικο τυπικό, τουλάχιστον στα όρια της μεγ.Λαύρας, και προφανώς και στο Διονυσίου, -γι΄αυτό και το λέει-, όταν υπάρχουν αίνοι έπεται πάντα μεγάλη δοξολογία.
Στό ΤΔ τό βλέπω, ἀλλά θά ὑπάρχει τοπικός λόγος, ἀφοῦ βλέπω καί ἄλλο δοξαστικό (πλ. β΄) καί σαφῶς ἀπόρριψη τοῦ σταυροθεοτοκίου (καί αὐτοῦ τοῦ θεοτοκίου) μέ σταθερό ὁρισμό τοῦ «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος».
Ἡ γενίκευση εἶναι πέραν παντός κανόνος τυπικοῦ, ἄν καί αὐτά δέν εἶναι παράξενα στό ἁγιώνυμον..., πλήν ὅμως δέν προσφέρονται πρός μίμησιν. Τά ἔχουμε γράψει πολλάκις. Καλόν εἶναι νά τεκμηριωθοῦν αὐτά μέ ἄλλα παραδείγματα.
Τό ΤΑΣ εἶναι σαφές!

ΥΓ. Σαφεῖς καί οἱ Γενικές Τυπικές Διατάξεις τῶν Διπτύχων, δεῖτε ἐπίσης ΣΤ καί ΤΟΕ τοῦ Π. Παπαδημητρίου.

 
Last edited:

ABERKIOS

Μέλος
Και χωρίς ιδιαίτερη αιτία (π.χ.αγ.λείψανο ή εικόνα κλπ.) θα μπει απαραίτητα. Το τυπικό δεν έχει πάντα τετράγωνη λογική. Τουλάχιστον στο άγιον όρος είναι συνηδειτοποιημένοι οι τυπικάρηδες και έχουν θα έλεγα επιστημονικού επιπέδου γνώσεις.Στον κόσμο ελάχιστους συνήντησα που να γνωρίζουν 5 πράγματα και να ενδιαφέρονται, κάνουν μπαλώματα ασυνάρτηστα και ανεπίγνωστα. Τα δε Δίπτυχα και άλλα νεώτερα ενδείκνυνται μάλλον για προσανάματα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Και χωρίς ιδιαίτερη αιτία (π.χ.αγ.λείψανο ή εικόνα κλπ.) θα μπει απαραίτητα (δοξολογία). Το τυπικό δεν έχει πάντα τετράγωνη λογική.
Ναί, μπορεῖ νά ἔχει στρογγυλή, τῆς κοιλίας...

Τουλάχιστον στο άγιον όρος είναι συνηδειτοποιημένοι οι τυπικάρηδες και έχουν θα έλεγα επιστημονικού επιπέδου γνώσεις.Στον κόσμο ελάχιστους συνήντησα που να γνωρίζουν 5 πράγματα και να ενδιαφέρονται, κάνουν μπαλώματα ασυνάρτηστα και ανεπίγνωστα. Τα δε Δίπτυχα και άλλα νεώτερα ενδείκνυνται μάλλον για προσανάματα.
Χωρίς σχόλια...

ΥΓ. Συγνώμη ἄν θίξαμε τά «ὀνομαστήρια» καί συγγνώμη πού δέν σᾶς εὐχηθήκαμε. Χρόνια σας πολλά!

ΥΓ2. Ὑπενθυμίζω (γιά τό θέμα) μιά διαφορετική Ἀκολουθία Ἁγίου Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως.

 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Και χωρίς ιδιαίτερη αιτία (π.χ.αγ.λείψανο ή εικόνα κλπ.) θα μπει απαραίτητα. Το τυπικό δεν έχει πάντα τετράγωνη λογική. Τουλάχιστον στο άγιον όρος είναι συνηδειτοποιημένοι οι τυπικάρηδες και έχουν θα έλεγα επιστημονικού επιπέδου γνώσεις.Στον κόσμο ελάχιστους συνήντησα που να γνωρίζουν 5 πράγματα και να ενδιαφέρονται, κάνουν μπαλώματα ασυνάρτηστα και ανεπίγνωστα. Τα δε Δίπτυχα και άλλα νεώτερα ενδείκνυνται μάλλον για προσανάματα.

Τὸ μεγαλύτερο λάθος εἶναι πὼς ἔχουμε ἐξυψώσει τὰ μοναστήρια σὲ ἀδικαιολόγητα ὕψη καὶ νομίζουμε πὼς ὅ,τι κάνουν ἀποτελεῖ «θέσφατο». Φεῦ!
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Κατά το αγιορείτικο τυπικό

Αγιορείτικο τυπικό δεν υπάρχει εξ όσων γνωρίζω. Υπάρχει το τυπικό της τάδε μονής, το τυπικό της δείνα μονής κτλ. Για αυτό και λένε οι Αγιορείτες όταν πηγαίνεις σε άλλη μονή να ακολουθείς το τυπικό τους και όχι της μονής σου.

Αν σε κάποια μονή θεσπίστηκε κάτι για οιουσδήποτε λόγους (ή και χωρίς λόγο ...εκ παραδόσεως), δεν σημαίνει ότι είναι και ο κανόνας της εκκλησίας.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει σχετικά για την κοιλία (που σχετίζεται τυπικώς με την Δοξολογία), στην σ. 86 υποσ. 2 του Πηδαλίου, όπως έχει αναφερθεί και αλλού.
 
Top