21-08-2022 Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (μετά την εορτήν της Κοιμ. Θεοτόκου) Ήχος Α΄ Εωθ. Ι΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 21-08-2022 Εσπερινός & Όρθρος Ι΄Κυριακής μετά την εορτή, ήχος Α΄ Εωθ. Ι΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχπυν αναρτηθεί και Αυγούστου & Σεπτεμβρίου
 

Attachments

 • 21-08-2022 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.pdf
  2.7 MB · Views: 83
 • 21-08-2022 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.pdf
  5.5 MB · Views: 371
 • 21-08-2022 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.mel
  129.8 KB · Views: 3
 • 21-08-2022 Ορθρος Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.mel
  220.4 KB · Views: 4

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα.
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _21-08-2022 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α΄.pdf
  2.1 MB · Views: 24
 • _21-08-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α᾿. Ἑωθ. ι΄.pdf
  4.5 MB · Views: 69
 • _21-08-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ. ΗΧΟΣ Α΄. ΕΩΘ. Ι΄.pdf
  4.5 MB · Views: 72
 • 21-08-2022. Θ.Λ. Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α΄.pdf
  3.4 MB · Views: 72
 • _21-08-2022 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α΄.mel
  1.6 MB · Views: 4
 • _21-08-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α᾿. Ἑωθ. ι΄.mel
  4.9 MB · Views: 16
 • _21-08-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ. ΗΧΟΣ Α΄. ΕΩΘ. Ι΄.mel
  4.9 MB · Views: 1
 • 21-08-2022. Θ.Λ. Κυριακῆς μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἦχος α΄.mel
  2.8 MB · Views: 5

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Φυλλάδα Κυριακής 21ης Αυγουστου 2022
Όρθρος & Θ. Λειτουργία
(Επιμέλεια π. Νεκταρίου Πάρη)
Άπαντα ως ψάλλονται
εν τη Πατριαρχική Μονή των Βλατάδων
 

Attachments

 • Κυριακη 21 Αυγουστου 22.pdf
  8.2 MB · Views: 34
Top