21-05-2022 Εσπερινός & Όρθρος των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 21-05-2022 Εσπερινός & Ορθρος των Αγίων Κνωσταντίνου & Ελένης
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου Μαίου & Ιουνίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ Μαίου και Ιουνίου
 

Attachments

Top