21. Περί τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Ἑσπερίων

romios1

Νέο μέλος
#1
Εἶχα βρεῖ σὲ μιὰ ἀκολουθία-φυλλάδα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ποὺ κυκλοφόρησε ὁ καθηγητὴς Ἁγιολογίας Ἀντώνιος Μάρκου, καὶ εἶχε γράψει σχόλιο περὶ τῆς φαυλότητος τοῦ δοξαστικοῦ τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου. Ἔχετε ὑπ’ὄψιν;
 
Top