21 Μαΐου και 8 Ιουλίου παρόμοια ιδιόμελα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὰ δ', ε' καὶ f' στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς λιτῆς τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου) εἶναι παρόμοια μὲ τὰ β', γ' καὶ δ' στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων τοῦ ἁγίου Προκοπίου (8 Ἰουλίου) στὶς ἀντίστοιχες ἀκολουθίες τῶν μηναίων.
 
Top