20. Ἀκολουθία Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

#1
Ἀκολουθία Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (τοῦ Καταφλώρου)

Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

Μουσικὰ Ἀκολουθίας ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top