20. Προεόρτιο ἀπολυτίκιο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὰ προεόρτια ἀπολυτίκια τῶν Χριστουγέννων «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα», «Ἀπεγράφετο ποτέ...Χριστὸς γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα », καθὼς καὶ τὸ ἀνάλογο δοξαστικὸ τῶν ἀποστίχων τῆς Ἀνάληψης «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος τοῦ ἀνυψῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ...» προέρχονται σίγουρα ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας.
 
Last edited:
Top