2 άξιον εστί, ήχος πλ. δ΄, Θεοφάνους Βατοπαιδινού

Top