19-11-2023 Κυριακή ΚΔ΄ - Θ΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 19-11-2023 Εσπερινός & Όρθρος ΚΔ΄ Κυριακής Ηχος βαρὺς, Εωθ. Β΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2023 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

 • 19-11-2023 Εσπερινός ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς.pdf
  218.4 KB · Views: 6
 • 19-11-2023 Όρθρος ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς Εωθ. β΄.pdf
  336.4 KB · Views: 35
 • 19-11-2023 Εσπερινός ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς.docx
  53 KB · Views: 4
 • 19-11-2023 Όρθρος ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς Εωθ. β΄.docx
  58.3 KB · Views: 17
Top