18-10-2020 Εσπερινός & Όρθρος ΙΘ΄ Κυριακής (Λουκά του Αποστόλου & Ευαγγελιστού)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 18-10-2020 Εσπερινός & Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

Top