17-11-2019 Κυρ. ΚΒ΄ (Θ'Λουκά) (Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 17-11-2019 Εσπερινός & Ορθρος ΚΒ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

 • 17-11-2019 Εσπερινός ΚΒ΄Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ.pdf
  193 KB · Views: 12
 • 17-11-2019 Ορθρος ΚΒ Κυριακής Ηχος πλ. α Εωθ. ΙΑ.pdf
  330.4 KB · Views: 27
 • 17-11-2019 Εσπερινός ΚΒ΄Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ.docx
  92.5 KB · Views: 4
 • 17-11-2019 Ορθρος ΚΒ Κυριακής Ηχος πλ. α Εωθ. ΙΑ.docx
  106.6 KB · Views: 7
Top