17-11-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία ΚΒ΄ Κυριακής, Ηχος πλ.Α΄, Εωθ. ΙΑ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 17-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΚΒ Κυριακής Ήχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top