17-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Α΄ των Νηστειών της Ορθοδοξίας Ήχος α΄ Εωθ. Θ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 17-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α Εωθ. Θ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top