17. Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως

σταχυολόγημα από "σπάνια εμφανιζόμενες" λέξεις
από την ακολουθία στον Άγιο, μην. Μαΐου, εκδ. "Σαλίβερος"

ραθάμιγγες (σταγόνες...)
ατρεκώς (με βεβαιότητα)
τορώς (κατά παράδοσιν, κατ' έθιμον)
 
Top