17. Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως

#1
σταχυολόγημα από "σπάνια εμφανιζόμενες" λέξεις
από την ακολουθία στον Άγιο, μην. Μαΐου, εκδ. "Σαλίβερος"

ραθάμιγγες (σταγόνες...)
ατρεκώς (με βεβαιότητα)
τορώς (κατά παράδοσιν, κατ' έθιμον)
 
Top