17. Ἀκολουθία Συνάξεως Ἁγίων Ἀναργύρων

goldengreek25

Μέλος
Ξέρετε τίποτα γι' αυτό το πανηγύρι, ή έχετε την ακολουθία;

Ευχαριστώ πολύ!

Niko
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Σύναξις τῶν (20 ἰαματικῶν) Ἁγίων Ἀναργύρων ἐπιτελεῖται τήν 17ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ἥν ἡμέραν τιμᾶται ὑπό τοῦ μηνολογίου ἡ τρίτη δυάς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐξ Ἀραβίας.

Ἀκολουθία μετά παρακλητικοῦ κανόνος ἐποίησε καί ἐξέδωσε ὁ Γεώργιος Μιλίτσης, διδάσκαλος, Σειρά: ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Τρίκαλα 1997.
Ἡ ἔκδοση ἀναγράφει τήν διεύθυνση (Σαΐτη 1) καί τό τηλ. (2431030791) τοῦ συγγραφέως καί ἐκδότου.

Τώρα ἐσύ τήν ἐρώτηση τήν ἔθεσες στά Μουσικά κείμενα. Ἡ ἔκδοση αὐτή δέν ἔχει μουσικά μέλη καί δέν γνωρίζω ἄν ἔχουν συντεθεῖ ἀπό κάποιον. Ἄν γνωρίζει κάποιος/α ἄς ἀναφέρει.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Βρῆκα στό Ναό:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου κώδικος τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπό τοῦ μοναχοῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, Μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τό τέλος, ψαλλομένου ὑπέρ ἀναρρώσεως πάσχοντος, Ἐκδίδοται τύποις ὑπό ΥΙΩΝ ΣΩΤ. ΣΧΟΙΝΑ, 1980, ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΙΩΝ ΣΩΤ. ΣΧΟΙΝΑ, ΕΝ ΒΟΛΩ.​
Ἡ πλήρης ἑορτάσιμος αὐτή ἀκολουθία ἄρχεται:

ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙῼ ΙΖ΄. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν εἴκοσιν ἁγίων καί ἰαματικῶν ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ.​


 
Last edited:

goldengreek25

Μέλος
http://www.stamoulis.gr/Κανών-Παρακ...ατουργών-Είκοσι-Αγίων-Αναργύρων_p-377558.aspx

Βλέπω πως έχουν την Παράκληση από του κ. Μπουσια στο "Σταμούλη", αλλά ξαιρετε από που μπορούμε να πάρουμε την ασματική ακολουθία απάνω (έκδοσης Σχοινά); Το έχουν σε κάποιο δικτυακό τόπο η βιβλιοπωλείο;

Και είδα αυτό σήμερα:

Αι Άγιαι τέσσαρες Ανάργυροι γυναίκες
Αφηγηματικό συναξάρι, παρακλητικός κανόνας & εγκώμια
Γεώργιος Θ. Μηλίτσης
Ιδιωτική Έκδοση, 2004, 64 σελ., ISBN 960-630-260-1, ISBN-13 978-960-630-260-2, Τιμή € 3,57
(http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=124497)
 
Last edited by a moderator:

goldengreek25

Μέλος
π. Μάξιμος;32133 said:

Σύναξις τῶν (20 ἰαματικῶν) Ἁγίων Ἀναργύρων ἐπιτελεῖται τήν 17ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ἥν ἡμέραν τιμᾶται ὑπό τοῦ μηνολογίου ἡ τρίτη δυάς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐξ Ἀραβίας.

Ἀκολουθία μετά παρακλητικοῦ κανόνος ἐποίησε καί ἐξέδωσε ὁ Γεώργιος Μιλίτσης, διδάσκαλος, Σειρά: ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Τρίκαλα 1997.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τήν εἰκοσάριθμον ἔνθεον φάλαγγα, τήν ἐξαστράπτουσαν χάριν οὐράνιον, τῶν Ὰναργύρων τῶν λαμπρῶν, τό στῖφος ἀνευφημοῦμεν, οὖτοι γάρ κατεβαλών, τοῦ βελίαρ τήν δύναμιν, πάντων τά νοσήματα, συμπαθῶς ἐξιώμενοι, τῶν μετ' εῦλαβείας βοώντων, δόξα Θεῷ τῷ ἐν Τριάδι.

Κοντάκιον. Ἦχος β'. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Οἱ εν πειρασμοῖς κα θλίψεσιν ὑπάρχοντες, τῷ ναῷ ὐμῶν προστρεχοντες λαμβάνομεν, τά σεπτά ἰάματα, τῆς ἐν τούτῳ οἰκούσης θείας χάριτος Ἀνάργυροι ὑμεῖς γάρ ἀεί τῷ κόσμῳ πηγάζετε ἰάματα.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ἡ φυλλάδα πού ἔχουμε στό Ναό, γράφει:
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ἀντιγραφεῖσα ἐξ ἀρχαίου κώδικος τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ὑπό τοῦ μοναχοῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, Μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τό τέλος, ψαλλομένου ὑπέρ ἀναρρώσεως πάσχοντος, Ἐκδίδοται τύποις ὑπό ΥΙΩΝ ΣΩΤ. ΣΧΟΙΝΑ, 1980, ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΙΩΝ ΣΩΤ. ΣΧΟΙΝΑ, ΕΝ ΒΟΛΩ.
Πρίν εἶχα γράψει (δέν θυμᾶμαι ποῦ βρῆκα στό δίκτυο προφανῶς):
Ἀκολουθία μετά παρακλητικοῦ κανόνος ἐποίησε καί ἐξέδωσε ὁ Γεώργιος Μιλίτσης, διδάσκαλος, Σειρά: ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Τρίκαλα 1997.
Ἡ ἔκδοση ἀναγράφει τήν διεύθυνση (Σαΐτη 1) καί τό τηλ. (2431030791) τοῦ συγγραφέως καί ἐκδότου.
Ὄντως στό συνημμένο προηγουμένως ἀναφέρεται (Γεωργίου Μηλίτση)
Προχθές ἔκανα ἀντιπαραβολή μέ τή φυλλάδα τοῦ Ναοῦ καί εἶναι ἀκριβῶς τά ἴδια!!!
Πῶς γίνεται;;; :rolleyes:

[Ὁ Παρακλητικός προηγουμένως εἶναι ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΙΩΝ ΣΩΤ. ΣΧΟΙΝΑ, ΕΝ ΒΟΛΩ]
 
Top