16. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μοδέστου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Τέσσερις ακολουθίες στην "Ανέμη" (παρὰ Ἀγαπίου Μοναχοῡ τοῡ Κρητός)
1905, 1879, 1871, χ.χ.
Ὄλες αὐτές εἶναι τῆς 18ης ὅπως ἔχουμε γράψει ἐδῶ.

Ὁ μοναχός Ἀγάπιος ὁ Κρής ἐποίησεν ἀκολουθίαν εἰς τόν ἑορταζόμενον τῇ 18ῃ Δεκεμβρίου (+389) καί ὁ Ἁγιορείτης μοναχός Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης εἰς τόν ἑορταζόμενον τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου (+634) [ἥτις παρατίθεται εἰς τό τέλος τοῦ Μηναίου Δεκεμβρίου τῆς Ἀ. Δ.]

Τοῦ Γερασίμου ἐδῶ.
https://analogion.com/forum/index.p...Μοδέστου_του_Κτήτορος_16_Δεκ_32-b-pdf.104755/
 
Top