16. Ακολουθία Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδη και της συνοδείας αυτού

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τῇ ΙΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ἀπριλίου), Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Λεωνίδου, Χαρίσσης, Νίκης, Γαληνῆς, Καλλίδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης καὶ Θεοδώρας.
Ἐδῶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα ἁγιολογικό πρόβλημα, γιά τό ὁποῖο διαβάζουμε σ᾿ ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Ἰω. Φαλλῆ στήν Συμβολή, 4, 63, ὅπου ὁ ἱστοριοδίφης, δημοσιογράφος καί συγγραφέας, ἀσχοληθείς ἐπισταμένως μέ τήν ἱστορία τῆς Εὐρυτανίας καί μέ ἀφορμή τήν παλαιοχριστιανική Βασιλική τοῦ Κλαυσείου (Κλαψί Εὐρυτανίας) ἀφιερωμένη στό ὄνομα τοῦ πανενδόξου Ἁγίου Λεωνίδου, συνέγραψε βιβλίο, τῇ προτροπῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, τό 1999 μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ μάρτυς. Ἡ ταυτότητά του καί ὁ παλαιοχριστιανικός ναός του στό Κλαψί Εὐρυτανίας», τό ὁποῖον προλογίζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου ἀκολουθήσε καί συγγραφή ἀκολουθίας, ἐγκριθεῖσα τό ἴδιο ἔτος:
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Λεωνίδου καί τῶν ἑπτά γυναικῶν μαρτύρων καί αὑτοῦ συνάθλων..., ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ δρος Χαραλάμπους Μπούσια καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς :16 Ἀπριλίου).

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αντιγραφή από εδώ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἐπίσης βρῆκα στό Ναό καί ἑτέραν ἀκολουθίαν εἰς τόν μάρτυρα Λεωνίδην μετά τῶν συναθλησασῶν ἁγίων γυναικῶν, ἑορταζόμενον τῇ 16ῃ τοῦ μηνός Ἀπριλίου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Δεληγιαννοπούλου (μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀργολίδος), ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῷ 1961, ἐκδοθεῖσα δέ ὑπό τοῦ συγγράψαντος, ὡς Μητροπολίτου πλέον, τῷ 1980 εἰς τό Ναύπλιον, μετά ἁγιολογικῶν μελετῶν.

[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αντιγραφή από εδώ.
 
Last edited:

kiriakos25

Νέο μέλος
#3
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΧΑΡΙΕΣΣΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΒΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β
 

Attachments

TGD

Νέο μέλος
#5
Στα Συναξάρια αναφέρονται άλλοι δύο άγιοι με το όνομα Λεωνίδης:
  • Οἱ Ἅγιοι Ἐλευθέριος, Λεωνίδης καὶ τὰ Ἅγια Νήπια οἱ Μάρτυρες (8 Αυγούστου)
  • Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ Μάρτυρας (2 Σεπτεμβρίου)
Και οι δύο μερτύρησαν διὰ πυρός. Ο δεύτερος εξ αυτών φέρεται να μαρτύρησε στην Αλεξάνδρια. Για τον πρώτον δεν βρήκα άλλες πληροφορίες. Μήπως πρόκειται για τον ίδιον μάρτυρα τελικά;
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#6
Στα Συναξάρια αναφέρονται άλλοι δύο άγιοι με το όνομα Λεωνίδης:
  • Οἱ Ἅγιοι Ἐλευθέριος, Λεωνίδης καὶ τὰ Ἅγια Νήπια οἱ Μάρτυρες (8 Αυγούστου)
  • Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ Μάρτυρας (2 Σεπτεμβρίου)
Και οι δύο μερτύρησαν διὰ πυρός. Ο δεύτερος εξ αυτών φέρεται να μαρτύρησε στην Αλεξάνδρια. Για τον πρώτον δεν βρήκα άλλες πληροφορίες. Μήπως πρόκειται για τον ίδιον μάρτυρα τελικά;
Ο πρώτος (8/8) μαρτύρησε εν Κων/Πόλει τω 14ω αιώνι (βλ. ΠΑΝΑΓΙΟΝ, Εμ. Πιπεράκη, Μηλεσι 2006).
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#7
Στήν Κόρινθο σώζονται ἐρείπια τοῦ μεγαλύτερου ναοῦ σέ ρυθμό βασιλικῆς (185 μ. μῆκος) ἀφιερωμένου στόν Ἅγιο Λεωνίδη.
Δέσποζε στό ἀρχαῖο λιμάνι τῆς Κορίνθου τεράστιος, μεγαλοπρεπής, προκαλώντας τήν πρώτη ἐντύπωση στούς εἰσερχομένους μέ τριήρεις στήν Πόλη του Ἀποστόλου Παύλου.
Οἱ τεράστιες χρωματιστές κολῶνες εἴχαν μεταφερθεῖ μέ κάποιον τρόπο ἀπό τίς ἀποικίες τῆς Κορίνθου ἀπό τή Σικελία.
Εἴχα ἀκούσει ὅτι ὁ Ἅγιος Λεωνίδης κατήγετο ἀπό τήν Ἀργολίδα καί μαρτύρησε στόν κόλπο τοῦ Κορινθιακοῦ. Δέν εἶμαι σίγουρος.
Δεῖτε http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/basilicaofilissos.htm
Θά ἤθελα νά ξέρω γιά τήν ἀκολουθία του.
Λεπτομέρειες γιά τόν Ναό ἐδῶ:
http://apostolospapafotiou.blogspot.gr/2009/12/blog-post.html
Ἐάν θέλετε νά τόν ἐπισκεφτεῖτε, παραθέτω χάρτη.
Ἐάν εἶναι κλειστός, ἀρχαιολογία, καί η θάλασσα παραδίπλα εἶναι καλή καί ἔρημη.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Στήν Κόρινθο σώζονται ἐρείπια τοῦ μεγαλύτερου ναοῦ σέ ρυθμό βασιλικῆς (185 μ. μῆκος) ἀφιερωμένου στόν Ἅγιο Λεωνίδη.
Δέσποζε στό ἀρχαῖο λιμάνι τῆς Κορίνθου τεράστιος, μεγαλοπρεπής, προκαλώντας τήν πρώτη ἐντύπωση στούς εἰσερχομένους μέ τριήρεις στήν Πόλη του Ἀποστόλου Παύλου.
Οἱ τεράστιες χρωματιστές κολῶνες εἴχαν μεταφερθεῖ μέ κάποιον τρόπο ἀπό τίς ἀποικίες τῆς Κορίνθου ἀπό τή Σικελία.
Εἴχα ἀκούσει ὅτι ὁ Ἅγιος Λεωνίδης κατήγετο ἀπό τήν Ἀργολίδα καί μαρτύρησε στόν κόλπο τοῦ Κορινθιακοῦ. Δέν εἶμαι σίγουρος.
Δεῖτε http://www.athensinfoguide.com/gr/wtschurches/basilicaofilissos.htm
Θά ἤθελα νά ξέρω γιά τήν ἀκολουθία του.
 
Top