15-12-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κυριακής ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ. Ήχος Α΄. Εωθ. Δ' (Των Αγ. Προπατόρων & Αγ. Ελευθερίου)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα
της 15-12-2019 Εσπερινός και ΚΕ Κυρ. Αγ. Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄ Εωθ. δ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top