15. Ἀκολουθία Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται συνημμένως ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, 15 Ἰανουαρίου, ποίημα Ἰωσὴφ ὑμνογράφου, συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα ἐκ τοῦ Μηναίου.

Πολὺ ἰδιαίτερος βίος ὁ τοῦ Ὁσίου· ἡ μελέτη του ἀπετέλεσε ἔναυσμα διὰ τὴν ἀναχώρησιν πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ ἐξ Εὐβοίας ποιμενόπαιδος Εὐαγγέλου Μπαϊρακτάρη, τοῦ μετέπειτα διορατικοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου (1906-1991)· τὴν εὐχούλα του νἄχουμε.

Τὸ ἐκκλησάκι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου στὴν Κούλουρη, κοντὰ στὸ μοναστηράκι τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἐλεήμονος (πρφρ. Λεϊμόνια) ἔχει στεγάσει δάκρυα ἀνήκουστα καὶ στρωτὲς οὐκ ὀλίγες. Ἐδῶ κι ἐδῶ κι ἀλλοῦ...

Ἀφιεροῦται ἡ ἀνάρτησις στοὺς Ναυάρχους Π.Ν. ἐ.ἀ. Μ.Χ. & Γ.Γ. μετὰ τῶν οἰκογενειῶν ποὺ μὲ πρωτοπῆγαν ἐκεῖ.
 

Attachments

  • 01_15_osios_iwannhs_kalybiths_[iwshf].pdf
    772.7 KB · Views: 901
Top