15. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης

Πλήρης ακολουθία του Αγίου, με παράκληση και χαιρετισμούς.
Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.

Ἀπολυτίκιον. Ἧχος γ´. Θείας πίστεως.
Χαίρει ἔχουσα ἡ Θεσσαλία,
σὲ ἀκοίμητον φρουρὸν προστάτην,
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα,
ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα,
τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν.
Πάτερ Ἅγιε, Ἱεράρχα Ἀχίλλιε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.​

Με πρόλαβες Ηλία!!! Να σ'έχει καλά ο Άγιος...
 

Attachments

  • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ.PDF
    4.8 MB · Views: 1,186
Last edited by a moderator:
Αυτή η ακολουθία είναι η παλιά.
Στην Λάρισα χρησιμοποιούμε αυτή του π. Γερασίμου Μικραγιαννανίτου που είναι στα δύο πρώτα μηνύματα.

Ποιος ο λόγος για καινούργια ακολουθία; Η παλαιά είχε προβλήματα ή για ποιούς λόγους δεν σας κάλυπτε;
 
Αὐτήν τήν ἀπορία ἔχω κι ἐγώ. Γιατί ἐνῶ ὑπήρχαν ἀκολουθίες ἀνέθεταν σέ ὑμνογράφο καινούρια;
 
Ποιος ο λόγος για καινούργια ακολουθία; Η παλαιά είχε προβλήματα ή για ποιούς λόγους δεν σας κάλυπτε;

Την νέα ακολουθία, όπως φαίνεται στα έγγραφα στην αρχή, την ζήτησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο τότε μητροπολίτης Λάρισας Σεραφείμ. Ακόμα και στη νέα ακολουθία το απολυτίκιο "Χαίρει έχουσα... " αναφέρεται ως "παλαιόν". Κάτι που δεν βλέπω στην άλλη ακολουθία που προβλέπει το "Κανόνα πίστεως". Ίσως η Λάρισα χρειαζόταν μία πληρέστερη ακολουθία για την ιδιαίτερη τιμή του πολιούχου της. Ίσως και για την τιμή του λειψάνου που επέστρεψε στην πόλη το 1981. Εμείς οι πιο νέοι - ήμουν 6 χρονών όταν ήρθε το λείψανο και είναι η πρώτη εορτή του αγίυο που θυμάμαι - αυτήν βρήκαμε (δεν είχε και ίντερνετ τότε).
 
Επίσης η παλαιά ακολουθία έχει γραμματικά και συντακτικά λάθη, χρησιμοποιεί δε αρκετούς ύμνους άλλων αγίων. Δεν πρέπει υποχρεωτικώς να θεωρούμε ο,τιδήποτε παλιό άριστο και αναντικατάστατο.
 
Back
Top