15. Ἀκολουθία Ἁγίου Λεωνίδου Ἀθηνῶν

#1
Μήπως γνωρίζει κανείς την πηγή των μελοποιημένων δοξαστικών που περιέχονται σε αυτο το CD του Κώστα Ζορβά:

http://www.amazon.com/Hymns-Saint-L...sr_1_2?ie=UTF8&s=dmusic&qid=1248982927&sr=8-2

Επίσης, από ποιά φυλλάδα είναι αυτή η ακολουθία;

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

Λεωνίδας Πίττος

ΥΓ. Επισυνάπτω και τα σχετικά ακούσματα.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τῇ ΙΕ' τοῦ μηνός Ἀπριλίου, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Λεωνίδου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
Ἀκολουθίες συνέγραψαν:
1) Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός, Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄), Αθήναι, 1955, 2η έκδ. περιοδικό Εφημέριος, Αθήναι, 1967.
2) ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ ΙΕ' ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Μετά αγιολογικών σημειώσεων). Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ έγραψε ως αρχιμανδρίτης το 1956 την ασματική ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών. (Η μνήμη του τιμάται στις 15 Απριλίου). Συνέθεσε την ακολουθία μετά από σχετική παρότρυνσι του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος και την εμπλούτισε με αγιολογικές σημειώσεις, οι οποίες φωτίζουν σχετικά, με τον Άγιο Λεωνίδα, αγιολογικά ζητήματα. Αφιέρωσε την ακολουθία αυτή στη μνήμη του πατέρα του Λεωνίδου.

Τά ἐν λόγω δοξαστικά πρέπει νά εἶναι ἀπό κάποια ἀπό τίς δύο αὐτές ἀκολουθίες. Νομίζω, ὅτι ἔχουμε κάποια στό Ναό. Τώρα δέν εἶμαι· ὅταν πάω, θά δῶ καί μετά βλέπουμε...

Πάντως· Τῇ ΙΣΤ' τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ἀπριλίου), Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Λεωνίδου, Χαρίσσης, Νίκης, Γαληνῆς, Καλλίδος, Νουνεχίας, Βασιλίσσης καὶ Θεοδώρας.
Ἐδῶ ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα ἁγιολογικό πρόβλημα, γιά τό ὁποῖο διαβάζουμε σ᾿ ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Ἰω. Φαλλῆ στήν Συμβολή, 4, 63, ὅπου ὁ ἱστοριοδίφης, δημοσιογράφος καί συγγραφέας, ἀσχοληθείς ἐπισταμένως μέ τήν ἱστορία τῆς Εὐρυτανίας καί μέ ἀφορμή τήν παλαιοχριστιανική Βασιλική τοῦ Κλαυσείου (Κλαψί Εὐρυτανίας) ἀφιερωμένη στό ὄνομα τοῦ πανενδόξου Ἁγίου Λεωνίδου, συνέγραψε βιβλίο, τῇ προτροπῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, τό 1999 μέ τίτλο «Ὁ Ἅγιος Λεωνίδης ὁ μάρτυς. Ἡ ταυτότητά του καί ὁ παλαιοχριστιανικός ναός του στό Κλαψί Εὐρυτανίας», τό ὁποῖον προλογίζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου ἀκολουθήσε καί συγγραφή ἀκολουθίας, ἐγκριθεῖσα τό ἴδιο ἔτος:
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Λεωνίδου καί τῶν ἑπτά γυναικῶν μαρτύρων καί αὑτοῦ συνάθλων..., ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ δρος Χαραλάμπους Μπούσια καί ὑποβληθεῖσα πρός ἔγκρισιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου (Ἡμερομηνία Ἑορτῆς :16 Ἀπριλίου).


Ὁ ἅγιος Λεωνίδης, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, συνδέεται καί μέ τήν Κόρινθο καί συγκεκριμένα μέ τό Λέχαιον Κορινθίας, ὅπου σώζονται τά ἐρείπια τοῦ τεραστίων διαστάσεων ναοῦ του (ε΄ μ.Χ. αἰ.).
Στήν Ἀθήνα ἐρείπια τῆς παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς τοῦ ἁγίου Λεωνίδου ὑπάρχουν στόν χῶρο πίσω ἀπό τίς στῦλες τοῦ Ὀλυμπίου Διός καί βορείως τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Ἰλισσοῦ.

Τά ἐν λόγω δοξαστικά, λοιπόν, ἀναφέρονται στόν Ἱερομάρτυρα καί ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν, καθώς στό τῶν ἑσπερίων ἀναγράφεται (ἀπ᾿ ὅ,τι ἄκουσα) «τοῦ ἱερομάρτυρος Λεωνίδου μνήμη ... Χαίροις ὁ τῆς Ἑλλάδος βλαστός καί τῶν Ἀθηνῶν Πρόεδρος σεπτός...», ἐνῶ στά ἄλλα δύο ἀναφέρεται τό «μαρτύριο καί αἷμα τοῦ ἱερομάρτυρος» καί «ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν»

Λεωνίδης καί Λεωνίδας εἶναι τό ἴδιο· ἡ διαφορά ἔγκειται στήν ἀττική ἤ ἰωνική διάλεκτο.


ΥΓ. Εὐχαριστοῦμε Λεωνίδα Πίττο. Περισσότερα θά ξέρει καί ὁ ἀγαπητός μας Λεωνίδας Γαρουφαλῆς.


 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#3
Περισσότερα θά ξέρει καί ὁ ἀγαπητός μας Λεωνίδας Γαρουφαλῆς.
Θερμότατα εὐχαριστῶ καί τόν Λεωνίδα Πίττο καί τόν π. Μάξιμο. Δεν γνώριζα καθόλου ὅτι ὑπήρχαν ἀκολουθίες τοῦ Ἁγίου Λεωνίδη (ἤ Λεωνίδα). Πρέπει νά τίς ἀγοράσω ὁπωσδήποτε. Τά ἁγιολογικά τά γνώριζα, εἶχα ἐπισκεφτεῖ μάλιστα καί τόν χῶρο τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου στόν Ἰλισσό, ὅταν ἤμουν φοιτητής στά πλαίσια τοῦ μαθήματος τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας στήν Θεολογική Σχολή. Δυστυχῶς, δέν γνωρίζω ἄλλα στοιχεῖα. Μόνο τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἔχω.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Τά ἐν λόγῳ δοξαστικά εἶναι ἀπό τήν ἀκολουθία πού ἐποίησε ὁ ἀείμνηστος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός, τήν ὁποία βρῆκα στό Ναό μας.
Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄), Αθήναι, 1955.
Ἐξεδόθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Λεωνίδου Ἰω. Φιλιππίδου, Κοσμήτορος τότε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπίσης βρῆκα στό Ναό καί ἑτέραν ἀκολουθίαν εἰς τόν μάρτυρα Λεωνίδην μετά τῶν συναθλησασῶν ἁγίων γυναικῶν, ἑορταζόμενον τῇ 16ῃ τοῦ μηνός Ἀπριλίου, ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Δεληγιαννοπούλου (μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀργολίδος), ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῷ 1961, ἐκδοθεῖσα δέ ὑπό τοῦ συγγράψαντος, ὡς Μητροπολίτου πλέον, τῷ 1980 εἰς τό Ναύπλιον, μετά ἁγιολογικῶν μελετῶν.


 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#5
Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄), Αθήναι, 1955.
Ἐξεδόθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Λεωνίδου Ἰω. Φιλιππίδου, Κοσμήτορος τότε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Μήπως είναι εύκολο, να ανέβει η φυλλάδα του Αγ. Λεωνίδα;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄), Αθήναι, 1955.
Ἐξεδόθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Λεωνίδου Ἰω. Φιλιππίδου, Κοσμήτορος τότε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐγκρίσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Μήπως είναι εύκολο, να ανέβει η φυλλάδα του Αγ. Λεωνίδα;;
Αὐτή τήν ἀκολουθία πού ἔχουμε στό Ναό, τήν φωτοτύπησα πέρσι καί τήν δώρησα στόν Λεωνίδα Γαρουφαλῆ, ὅπως τοῦ ἔπρεπε. Δυστυχῶς δέν ἔγινε αὐτό μέ τό σύστημα τοῦ ταυτόχρονου σκαναρίσματος καί φωτοτυπίας, ὥστε νά ἔχω ἀρχεῖο pdf. Καί τώρα δέν μπορῶ νά τό ξανακάνω. Ἄν θέλει ὁ Λεωνίδας καί μπορεῖ (χωρίς ὑποχρέωση καί ἐπιβάρυνση) μπορεῖ νά τό κάνει καί νά τήν ἀναρτήσει ἐδῶ. Ἄν καί ἀπ᾿ ὅ,τι ξέρω δέν ἔχει καί τέτοια εὐκολία.
Φέτος πάντως θά ἑορτάσει ἐκτός Σαρακοστῆς ἤ Μ. Ἑβδομάδος, τήν ἐρχόμενη Πέμπτη 15/4/2010.
Πέρσι τοῦ εἴχαμε εὐχηθεῖ μετά τό ἄνοιγμα τοῦ φόρουμ ἀπό τήν Μ. Ἑβδομάδα καί γνωστοποιήθηκε αὐτή ἡ μνήμη.


 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#7
Αὐτή τήν ἀκολουθία πού ἔχουμε στό Ναό, τήν φωτοτύπησα πέρσι καί τήν δώρησα στόν Λεωνίδα Γαρουφαλῆ, ὅπως τοῦ ἔπρεπε. Δυστυχῶς δέν ἔγινε αὐτό μέ τό σύστημα τοῦ ταυτόχρονου σκαναρίσματος καί φωτοτυπίας, ὥστε νά ἔχω ἀρχεῖο pdf. Καί τώρα δέν μπορῶ νά τό ξανακάνω. Ἄν θέλει ὁ Λεωνίδας καί μπορεῖ (χωρίς ὑποχρέωση καί ἐπιβάρυνση) μπορεῖ νά τό κάνει καί νά τήν ἀναρτήσει ἐδῶ. Ἄν καί ἀπ᾿ ὅ,τι ξέρω δέν ἔχει καί τέτοια εὐκολία.
Φέτος πάντως θά ἑορτάσει ἐκτός Σαρακοστῆς ἤ Μ. Ἑβδομάδος, τήν ἐρχόμενη Πέμπτη 15/4/2010.
Πέρσι τοῦ εἴχαμε εὐχηθεῖ μετά τό ἄνοιγμα τοῦ φόρουμ ἀπό τήν Μ. Ἑβδομάδα καί γνωστοποιήθηκε αὐτή ἡ μνήμη.


π. Μάξιμε Χριστός Ανέστη
Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας
Έχουμε θυρανοίξια την Τετάρτη το απόγευμα σε ναΐδριο του Αγίου
Θα ήμουν υπόχρεη αν ο κ. Γαρουφαλής μπορούσε να ανεβάσει την φυλλάδα.
 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#9
:mad: Ἀτυχῶς, δέν μπόρεσα νά βρῶ τήν φυλλάδα!
Ζητῶ συγνώμην.
Μην στενοχωριέστε κ. Γαρουφαλή.
Ευτυχώς!!!! την βρήκε ο ιερέας μας, οπότε θα την έχουμε για αύριο.
Μετά θα μπορέσω να την σκανάρω και να την ανεβάσω στο Forum.
Ευχαριστώ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!!! για την πρόθεση που είχατε να με βοηθήσετε.
Ζητώ συγνώμη για την αναστάτωση που σας δημιούργησα.
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#11
Στήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Λεωνίδου πού μοῦ προσέφερε ὁ ἀγαπητός μας π. Μάξιμος πρό ἐτῶν [καί τόν εὐχαριστῶ θερμότατα] ὑπάρχει ὡς παράρτημα ἕνας ἐγκωμιαστικός λόγος - ὁμιλία τοῦ Μιχαήλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου. Ἀξίζει νά διαβαστεῖ, γι' αὐτό καί τόν ἐπισυνάπτω.

Νά ἀναφέρω ὅτι ἡ φυλλάδα αὐτή ἐξεδόθη τή δεκαετία τοῦ 1950 ἀπό τόν ἀείμνηστο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Λεωνίδα Φιλιππίδη, κατά παράκληση τοῦ ὁποίου ὁ λόγιος μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης συνέγραψε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου.
 

Attachments

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#12
Δώρο σε όσους γιορτάζουν αύριο
Χριστός Ανέστη και Χρόνια σας Πολλά
Η παραπάνω ακολουθία του Αγίου Λεωνίδου μετά από λίγη περιποίηση.
 

Attachments

Top