15. Κοινωνικό Αγίου Κηρύκου «Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου»

#1
Σε κάποια τυπικά στις 15 Ιουλίου που είναι του Αγίου κηρύκου που ήταν νήπιο έχει ως κοινωνικό το 《Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου·》 Τι έχετε να πείτε; μήπως θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί με το κοινωνικό των Βαΐων εκ στόματος νηπίων... έχει κανείς υπόψη του μουσικό κείμενο για αυτό το κοινωνικό;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Σε κάποια τυπικά στις 15 Ιουλίου που είναι του Αγίου κηρύκου που ήταν νήπιο έχει ως κοινωνικό το 《Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου·》
Μάλιστα, στά ΔΕΕ ἀναφέρεται «᾿Εὰν τυχὸν ψαλῇ ἑορτάσιμος ἀκολουθία » , ἀλλά πρόκειται γιά στίχο τοῦ προκειμένου τοῦ ἀποστ. ἀναγνώσματος κατά ΤΓΡ (& ΔΕΕ).
Προκείμενον, ἦχος δ΄, «῾Ο κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ, μητέρα ἐπὶ τέκνοις εὐφραινομένην», στίχος «Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου».

ΤΓΡ690.jpg
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Κάθε άγιος έχει κάτι το μοναδικό, αλλά δεν απέκτησε δικό του κοινωνικό, με στίχο που να ταιριάζει στο βίο του.
Ναί ἔχετε δίκιο, κύριε, γι᾿ αὐτό καί δέν ἔχει δικό του καί μοναδικό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα... (ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην)
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#8
Ο κύκλος των κοινωνικών έχει διευρυνθεί, οπότε δε θεωρώ πως είναι άστοχο. Υπάρχει και το "Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον" για μνήμες γυναικών και "Απενεχθήσονται τω βασιλεί" για την εορτή των Εισοδίων. Μάλιστα το τελευταίο μνημονεύεται σε κάποιο στουδιτικής προελεύσεως τυπικό.

Σε πολλές περιπτώσεις σκέφτομαι πως θα ήταν δυνατό, κυρίως σε "καθημερινές λειτουργίες" χωρίς εορταζόμενο άγιο, να ψαλλόταν κάποιο από τα παλαιά κοινωνικά όπως το "Γεύσασθε και ίδετε..." ακόμα και στην τελεία Θεία Λειτουργία.
 
Top