Περί παλαιῶν κοινωνικῶν

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ)] Μεταφορά μηνυμάτων από εδώ.
Σε πολλές περιπτώσεις σκέφτομαι πως θα ήταν δυνατό, κυρίως σε "καθημερινές λειτουργίες" χωρίς εορταζόμενο άγιο, να ψαλλόταν κάποιο από τα παλαιά κοινωνικά όπως το "Γεύσασθε και ίδετε..." ακόμα και στην τελεία Θεία Λειτουργία.
«Τὰ ἀρχαιότερα κοινωνικὰ πρέπει νὰ εἶναι: τὸ Γεύσασθε..., Ποτήριον..., Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ἡμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ (ψ. λγ’ 6), ῾Ητοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με... καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον (ψ. κβ’ 5) καὶ Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ (ψ. ρμδ’ 15)» (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 3 σ. 93). Αὐτὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν σὲ κάθε λειτουργία (Συμβολὴ τεῦχος 4 σσ. 42-44), ὄχι τό «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε...».
 
Last edited by a moderator:

Shota

Παλαιό Μέλος
#2
Αὐτὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν σὲ κάθε λειτουργία (Συμβολὴ τεῦχος 4 σσ. 42-44), ὄχι τό «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε...».
Το «Σῶμα Χριστοῦ» ήταν περισσή του κοινωνικού (του λγ´ ψαλμού). Όσοι τον λένε, καλά τον λένε.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#4
Ποῦ μαρτυρεῖται αὐτὴ ἡ διάταξη;
Ωρολόγιον Sin. Geo. O 34 του 10ου αι. Έχει στίχους του 33ου ψαλμού με αλληλούια, στο τέλος μετά το «Και νυν» ακολουθεί το «Σώμα Χριστού».

Το γεωργιανό Τροπολογιόν για πολλές εορτές έχει (συχνά σχετικά μεγάλα) τροπάρια που τα ονομάζει «Γέυσασθε». Είναι προφανώς πως δεν τα προβλέπει αντί του 33ου ψαλμού, αλλά σαν περισσή του.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Συνεχίζοντας τον προβληματισμό μου πάνω:
  • Οι τελευταίοι ψαλμοί της Ακολουθίας των Τυπικών (33ος και 144ος) τί είναι; δεν είναι κοινωνικοί ψαλμοί;
  • Όπως το α´ μέρος της ακολουθίας των Τυπικών ενσωματώνεται στην Θεία Λειτουργία (102ος, 145ος και Μακαρισμοί) αντί των αντιφώνων δεν είναι δυνατό οι δυο αυτοί ψαλμοί να καλύπτουν, ως κοινωνικοί ψαλμοί (ή μέρος αυτών δηλ. οι αρμοδιότεροι στίχοι) την ώρα της μεταλήψεως;
  • Ξέρω πως κάποιος θα υποστηρίξει πως το τυπικό προβλέπει συγκεκριμένο στίχο ως κοινωνικό και πως δεν πρέπει να ψάλλουμε άλλα αντί άλλων την ώρα του Κοινωνικού. Αλλά οι συγκεκριμένοι ψαλμοί θεωρώ πως δεν πρέπει να θεωρούνται άλλα ´ντ´ άλλων.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#7
Για την Μ. Πέμπτη στο γεωργιανό Τροπολογιον δίνεται σαν πρώτη επιλογή ένα σύντομο τροπάριο «Σήμερον ο Ιησούς την διδασκαλίαν, τον νόμον και τη μεγαλή βουλή έδωκε τοις μαθητές αυτού, το σώμα και το αίμα εις άφεσιν αμαρτιών», μετά ακολουθεί με επιγραφή «Άλλος» το «Του δείπνου σου», και 2 ακόμη επιλογές «Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος» και «Ποῖός σε τρόπος Ἰούδα» (γνωστά από τον έντυπο Τριώδιο). Δίνονται επίσης αρκετά τροπάρια για τον Μ. Σάββατο και Πάσχα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
Συνεχίζοντας τον προβληματισμό μου πάνω:
  • Οι τελευταίοι ψαλμοί της Ακολουθίας των Τυπικών (33ος και 144ος) τί είναι; δεν είναι κοινωνικοί ψαλμοί;
  • Όπως το α´ μέρος της ακολουθίας των Τυπικών ενσωματώνεται στην Θεία Λειτουργία (102ος, 145ος και Μακαρισμοί) αντί των αντιφώνων δεν είναι δυνατό οι δυο αυτοί ψαλμοί να καλύπτουν, ως κοινωνικοί ψαλμοί (ή μέρος αυτών δηλ. οι αρμοδιότεροι στίχοι) την ώρα της μεταλήψεως;
  • Ξέρω πως κάποιος θα υποστηρίξει πως το τυπικό προβλέπει συγκεκριμένο στίχο ως κοινωνικό και πως δεν πρέπει να ψάλλουμε άλλα αντί άλλων την ώρα του Κοινωνικού. Αλλά οι συγκεκριμένοι ψαλμοί θεωρώ πως δεν πρέπει να θεωρούνται άλλα ´ντ´ άλλων.
Σίγουρα ναί. Ὑπάρχουν μαρτυρίες.

Τὸ Γεωργιανὸ-Ἱεροσολυμιτικὸ κανονάριο ζ’ αἰ. δὲν ἀναφέρει κοινωνικά.
 

Theo.arvanites

Θεόφιλος Ἀρβανίτης
#12
Συνεχίζοντας τον προβληματισμό μου πάνω:
  • Οι τελευταίοι ψαλμοί της Ακολουθίας των Τυπικών (33ος και 144ος) τί είναι; δεν είναι κοινωνικοί ψαλμοί;
  • Όπως το α´ μέρος της ακολουθίας των Τυπικών ενσωματώνεται στην Θεία Λειτουργία (102ος, 145ος και Μακαρισμοί) αντί των αντιφώνων δεν είναι δυνατό οι δυο αυτοί ψαλμοί να καλύπτουν, ως κοινωνικοί ψαλμοί (ή μέρος αυτών δηλ. οι αρμοδιότεροι στίχοι) την ώρα της μεταλήψεως;
  • Ξέρω πως κάποιος θα υποστηρίξει πως το τυπικό προβλέπει συγκεκριμένο στίχο ως κοινωνικό και πως δεν πρέπει να ψάλλουμε άλλα αντί άλλων την ώρα του Κοινωνικού. Αλλά οι συγκεκριμένοι ψαλμοί θεωρώ πως δεν πρέπει να θεωρούνται άλλα ´ντ´ άλλων.
Από καθαρά πρακτική εμπειρία, οι ψαλμοί που αναφέρατε διαβάζονται αυστηρά μετά το "Είη το όνομα", όπου όλοι έχουν ήδη κοινωνήσει προ πολλής ώρας. Και κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο που έχω, των εκδόσεων "Αστέρος" Παπαδημητρίου, στη λειτουργία (ή την ακολουθία των τυπικών όταν δεν έχει λειτουργία), διαβάζεται μόνον ο 33ος, και ο 140ος ανήκει στην ακολουθία της τραπέζης πριν από το Πάτερ ημών και την ευλόγηση των φαγητών.
 
Top