14. Κανὼν Ἰ. Χρυσοστόμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στὸ χφ. British Library Additional 24378 μηναῖα Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου ιγ' - ιδ' αἰ., μετὰ τὸν κανόνα τῆς Ὑψώσεως, στὰ φφ. 33r-34r, διασώζεται κανόνας στὸν Ἰ. Χρυσόστομο, ποὺ ἐκοιμήθη αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ποίημα Κωνσταντίνου δεσπότου στοὺς ἴδιους εἱρμοὺς μὲ τὸν κανόνα τῆς ἑορτῆς
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2


Στὸ χφ. British Library Additional 24378 μηναῖα Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου ιγ' - ιδ' αἰ., μετὰ τὸν κανόνα τῆς Ὑψώσεως, στὰ φφ. 33r-34r, διασώζεται κανόνας στὸν Ἰ. Χρυσόστομο, ποὺ ἐκοιμήθη αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ποίημα Κωνσταντίνου δεσπότου στοὺς ἴδιους εἱρμοὺς μὲ τὸν κανόνα τῆς ἑορτῆς
Ο ίδιος κανόνας απαντά και στα ακόλουθα χφφ, κατά το Ταμείον της Παπαηλιοπούλου:

Άθως: Λαύρα Β 6, φφ. 121-123v. (κολοβός, μέχρι το β τροπάριον της ζ΄ωδής)
Ξηροποτάμου 116, φφ. 18-20v.
Εσκοριάλ [403] X. IV. 8 φφ. 79v-83.
Σινά 551, φφ. 68-70.
Σινά 552, φφ. 287v-289.
Σινά 556, φφ. 79-82v.

Η Παπαηλιοπούλου τον προσγράφει ως ποίημα Κωνσταντίνου δεσπότου ή Κωνσταντίνου τοῦ Κεφαλᾶ.

Η λίστα έχει συμπληρωθεί και από τον Δ. Στρατηγόπουλο με τους παρακάτω Πατμιακούς κώδικες:

Πάτμου 194, φφ. 93-97.
Πάτμου 806Β, φφ. 64-66v.
Πάτμου 609, φφ. 60-62. (Εδώ αναγράφεται ως Ποίημα τοῦ βασιλέως τοῦ Πορφυρογεννήτου, με κόκκινα γράμματα, ενώ στο περιθώριο (στην ώα) καὶ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ.
 
Top